Disclaimer

Sprong Advies / Geometrica / Grondruil.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Sprong Advies / Geometrica / Grondruil.nl behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Sprong Advies / Geometrica / Grondruil.nl garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de websites of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Sprong Advies / Geometrica / Grondruil.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het Internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door Sprong Advies / Geometrica / Grondruil.nl of door u aan Sprong Advies / Geometrica / Grondruil.nl middels een website van Sprong Advies / Geometrica / Grondruil.nl of anderszins langs elektronische weg.

Sprong Advies / Geometrica / Grondruil.nl kan niet garanderen dat de op de site vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt.

Sprong Advies / Geometrica / Grondruil.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Sprong Advies / Geometrica / Grondruil.nl garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt.

Sprong Advies / Geometrica / Grondruil.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Samengevat: Sprong Advies / Geometrica / Grondruil.nl is nooit aansprakelijk maar geeft graag advies en voert haar werk secuur en betrouwbaar uit.