Voorwaarden

Sprong Advies / Grondruil.nl werkt met de voorwaarden zoals verwoord in de DNR2011.
Op verzoek stelt Sprong Advies / Grondruil.nl een rechtsgeldig exemplaar ter beschikking.
De belangrijkste reden om volgens de DNR 2011 te werken is de hoogte van de schadevergoeding bij eventuele aansprakelijkheid. Deze is gelimiteerd tot max. de aanneemsom, of de som van de gefactureerde uren die betrekking hadden op de opdracht.

Het niet van toepassing verklaren van deze algemene en bijzondere voorwaarden zal dan ook niet leiden tot een aanneming van de opdracht.

Daarnaast lever ik alle stukken (offertes, tekeningen, rapporten en facturen) alleen digitaal.

Vragen? Neem gerust contact op.