Grondruil

Bij (her)ontwikkeling worden vaak verschillende kadastrale percelen van 2 of meer eigenaren ingebracht. Ten behoeve van de exploitatie wordt dan al vaak gekeken naar wie welke gronden in de nieuwe eindsituatie verkrijgen. Op basis van de huidige kadastrale situatie en de nieuwe eindsituatie kan dan bekeken worden welke stukken grond in eigendom blijven of geruild worden. Ook het aantal vierkante meters kan dan eenvoudig bepaald worden.

Sprong Advies kan u met het opstellen van de grondruiltekening en het bepalen van de oppervlakten van dienst zijn. Ook de eventuele bepaling van de nieuwe kadastrale grenzen behoort tot de mogelijkheden. Of dat met Voorlopige Grenzen gebeurt is per geval verschillend en kan beoordeeld worden a.d.h.v. verschillende criteria (kosten, tijdpad, etc)

Voor meer informatie over voorlopige kadastrale grenzen zie de pagina kadaster of neem contact op.