Kadaster

Bestaande Kadastrale Grenzen:

Nederland wordt steeds voller en (kadastrale) grenzen worden steeds belangrijker. Sprong Advies / Grondruil.nl kan u van dienst zijn met het nauwkeurig in kaart brengen van de kadastrale grenzen. In samenwerking met een uitvoerend landmeetkundig buro kunnen de kadastrale grenzen ook in het veld gemarkeerd worden. De kosten hiervoor liggen gemiddeld 50%  lager dan de tarieven van het Kadaster zelf.

Nieuwe Kadastrale Grenzen:

In een verkaveling of bij de verkoop van een gedeeltelijk perceel zijn er altijd 2 opties geweest: vooraf of achteraf splitsen.
Bij het vooraf splitsen zijn de kadastrale kosten lager en liggen de grenzen defintief vast. Voordeel is wel dat in een later stadium een geheel perceel met bekende oppervlakte overgedragen wordt. Een nadeel is dat wijzigingen in het plan veel tijd en kosten met zich meebrengt (rectificatie van akte e.d.).
Bij het achteraf splitsen zijn de kadastrale kosten ongeveer 2x zo hoog maar dit geeft wel enige speelruimte in de ligging van de nieuwe grenzen.

Nu is er een nieuw product (wat het achteraf splitsen heeft vervangen) namelijk de Voorlopige Kadastrale Grenzen. De grenzen worden met behulp van een webapplicatie ingetekend en binnen max. 5 werkdagen worden de definitieve perceelnummers met voorlopige oppervlakte vastgesteld. Zodra visualisatie van de grenzen in het terrein mogelijk is zal het Kadaster de definitieve grenzen komen inmeten en vastleggen. Daarna volgt ook de definitieve oppervlakte.

Voor deze laatste methode is Sprong Advies / Grondruil/nl geautoriseerd om, met een machtiging van de eigenaar van het perceel, deze voorlopige kadastrale grenzen te verwerken in de webapplicatie (SPLITS).

Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.