Splitsingstekeningen

Appartementssplitsingen

Deze categorie tekeningen hebben betrekking op het verdelen van een bouwcomplex in afzonderlijke te verkopen delen. Omdat er geen kadastrale percelen gevormd kunnen worden, worden er zogenaamde indices gekoppeld aan de diverse appartementen of commerciele ruimten (o.i.d.). Het zijn specialistische tekeningen die samen met de akte één geheel vormen. Nauw overleg tussen ontwikkelaar, notaris  en Sprong Advies / Grondruil.nl is dan ook een vereiste. Klik op de link voor een voorbeeld van een appartementssplitsingstekening.

Een interessant artikel hierover verscheen in het Woonjournaal van juli 2011 (art.17).

De kosten voor een dergelijk tekening zijn sterk afhankelijk van het aantal ondersplitsingen en aantal appartementen. De ervaring leert dat mijn offerte ruim de helft goedkoper is dan de offerte van reguliere buro’s die dit ook aanbieden maar dat de tekeningen beter overzicht geven. (mail gewoon de tekeningen en u ontvangt zo spoedig mogelijk ook een scherpe offerte.)

Splitsen van Percelen

Een tweede categorie is het splitsen van percelen. Bij verkoop van een gedeeltelijk perceel of bij complete nieuwbouwprojecten kan gekozen worden voor vooraf splitsen of het splitsen met Voorlopige kadastrale Grenzen (het achteraf splitsen is in 2014 door het Kadaster uitgefaseerd).  Aan beide methoden hangen voor- en nadelen.
Meer info hierover vindt u op de pagina kadaster.
Indien voor de goedkoopste optie, het vooraf splitsen wordt gekozen, werkt Sprong Advies / Grondruil.nl samen met een landmeetkundig buro die de gegevens conform de leveringseisen van het Kadaster kan aanleveren.

Voor een kostenvergelijking en risico-analyse kunt u het beste contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.